دانلود آهنگ های غمگین | وبلاگ ناکامان ناکامان پاتوقی هست برا همه ی دلشکسته ها در این وبسایت آهنگ های غمگین و احساسی ، دلنوشته ها و عکس های عاشقانه قرار داده میشه در ضمن شما میتونید آهنگ های مورد نظر خودتون رو درخواست بدید پیروز و سربلند باشید. http://nakaman.mihanblog.com 2020-02-25T06:58:56+01:00 text/html 2019-06-22T18:34:47+01:00 nakaman.mihanblog.com کامبیز شورکی دانلود آهنگ کوچه به کوچه شهر به شهر از مرتضی جعفرزاده http://nakaman.mihanblog.com/post/905 <p style="padding: 0px; margin: auto; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; width: 680.62px; font-family: Yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;"><strong style="color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;">دانلود</strong><strong style="color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;">&nbsp;</strong><strong style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;">آهنگ&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#3366ff">کوچه به کوچه شهر به شهر</font></strong>&nbsp;</span></strong><strong style="color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;">از&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(255, 0, 0);">مرتضی جعفرزاده&nbsp;</span></strong><strong style="color: rgb(85, 85, 85); padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;">با لینک مستقیم</strong></p><p style="padding: 0px; margin: auto; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; width: 680.62px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;">پخش اختصاصی از سایت&nbsp;<a href="http://nakaman1.ir/" target="_blank" title="ناکامان آهنگ های غمگین و احساسی">ناکامان آهنگ های غمگین و احساسی</a>&nbsp;&nbsp;– نوع آهنگ: غمگین</strong></p><p style="padding: 0px; margin: auto; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; width: 680.62px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://nakaman1.ir/wp-content/uploads/2019/03/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-3.jpg" alt="آهنگ کوچه به کوچه"></p><p style="padding: 0px; margin: auto; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; width: 680.62px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;">همراه با متن :</strong></p><p style="padding: 0px; margin: auto; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; width: 680.62px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;">کوچه به کوچه شهر به شهر نشون از تو هی میگیرم</strong></p><p style="padding: 0px; margin: auto; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; width: 680.62px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;">تمومه حرف من اینه ، نباشی بی تو میمیرم</p> text/html 2018-12-12T23:51:22+01:00 nakaman.mihanblog.com کامبیز شورکی دانلود آهنگ غمگین رفیقم داغتو نبینم غصه خوردنتو نبینم http://nakaman.mihanblog.com/post/904 <div style="text-align: center;"><a href="http://nakaman.net" target="_blank" title="دانلود آهنگ غمگین"><font size="4" color="#ff0000">دانلود آهنگ غمگین</font></a><b><font size="3">&nbsp;رفیقم داغتو نبینم غصه خوردنتو نبینم با لینک مستقیم از سایت ناکامان</font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://nakaman.net/wp-content/uploads/2018/08/%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%88-%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C.jpg" alt="آهنگ رفیقم داغتو نبینم"></div><div><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-family: Yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;"><b style=""><font color="#3366ff">متن&nbsp; غمگین :</font></b></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-family: Yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><font color="#cc33cc">رفیقم داغتو نبینم غصه خوردنتو نبینم</font></strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;">دسته بده به دستم زمین خوردنتو نبینم<span id="more-67711" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"></span><br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px;">رفیق خوب مرهم رازم تویی مایه ی افتخار</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;">رفیق خوب مرحم رازم تویی مایه ی افتخار</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;">خسته ام&nbsp;از این زمونه خسته ام از روزگار</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;">تا آخر رفاقتم باهاتم قدم قدم</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;">پا به پا کنارتم توی هر شادی و غم</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;">هرکسی تو زندگیش یه رفیق خوب داره</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;">هرکسی تو زندگیش یه رفیق خوب داره</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;">تا بتونه زندگیشو پیش اون نگهداره</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;">دنیا دو روزه ای رفیق مثه ماتم میگذره</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;">زانوی غم بغل نگیر همین دو روزم میگذره</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;"><br></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-family: Yekan, tahoma; text-align: center;"><a href="http://nakaman.net/67711/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%88-%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%AA.html" target="_blank" title="دانلود" style=""><font size="5" style="" color="#33cc00">دانلود آهنگ رفیقم داغتو نبینم</font></a></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;"><br></p></div> text/html 2018-12-12T23:45:16+01:00 nakaman.mihanblog.com کامبیز شورکی دانلود رمان متجاوز دوست داشتنی - رایگان http://nakaman.mihanblog.com/post/903 <p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(51, 153, 102);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;">دانلود رایگان رمان&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(128, 128, 0);">متجاوز دوست داشتنی</span>&nbsp;PDF و APK اندروید&nbsp;با&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(128, 0, 0);">لینک مستقیم</span></strong></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">بدون سانسور قابل اجرا بر روی موبایل و کامپیوتر<span id="more-1262" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"></span><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;">نویسنده رمان.&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(128, 0, 128);">نامشخص</span></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;">چکیده ای از رمان.</strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">صدای فریاد پر از دردم میون شلوغی بیرون از اتاق گم شد. – تروخدا ولم کن. به من دست نزن من دخترم! لعنتی می شنوی چی میگم؟ با تمام قدرت به سینه پهن و عضله ایش مشت می زدم. – مارتین تروخدا نکن! بی توجه به التماسای من زیر گوشمو مک زد و گفت: – هر چی بیشتر وول بخوری حریص تر می شم. گاز محکمی از الله گوشم گرفت: – آخ… مارتین- جــون… دردت اومد عزیزم؟! تازه اولشه ماهکم! درحالی ک گردنمو مک می زد با دست آزادش زیپ پیراهنم رو پایین کشید و لباس از روی تنم سر خورد. – لعنت به تو مارتین. دوباره از ته دل جیغ زدم: – یکی به من کمک کنه…</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">برای&nbsp;<a href="http://nicebanoo.ir" target="_blank" title="دانلود رمان"><b>دانلود رمان</b></a>&nbsp;به لینک زیر عکس کلیک کنید</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;"><br></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://nicebanoo.ir/wp-content/uploads/2018/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%DB%8C.jpg" alt="رمان متجاوز دوست داشتنی"></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;"><br></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; text-align: center;"><a href="http://nicebanoo.ir/1262/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%DB%8C-pdf-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C" target="_blank" title="دانلود رمان متجاوز دوست داشتنی من PDF و APK" style=""><font size="3" style="" color="#3366ff">دانلود رمان متجاوز دوست داشتنی من&nbsp; PDF و APK</font></a></p> text/html 2018-07-26T08:48:13+01:00 nakaman.mihanblog.com کامبیز شورکی دانلود آهنگ گلی دارم دبیرستان میخونه بلال یار بلال سعید کریمی http://nakaman.mihanblog.com/post/902 <p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><b><font color="#3366ff"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><font face="Yekan, tahoma">دانلود آهنگ گلی دارم دبیرستان میخونه بلال یار بلال سعید کریمی</font><font face="Yekan, tahoma">&nbsp;</font></span><font face="Yekan, tahoma">با لینک مستقیم و کیفیت بالا 320</font></font></b></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(128, 0, 128);"><b>به همراه متن این آهنگ شاد و عاشقانه : بلال یار بلال</b></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center; font-size: 14px; font-family: Yekan, tahoma; color: rgb(85, 85, 85);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://nakaman.net/wp-content/uploads/2018/07/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C.jpg" alt="عکس سعید کریمی"></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">گلی دارم دبیرستان میخونه بلال یار بلال</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">دلی دارم دبیرستان میخونه بلال یار بلال</strong></p> text/html 2018-07-07T09:55:49+01:00 nakaman.mihanblog.com کامبیز شورکی دانلود آهنگ سیمگه یانکی با لینک مستقیم yanki simge http://nakaman.mihanblog.com/post/901 <div style="text-align: center;"><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(51, 153, 102);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">دانلود آهنگ ترکی غمگین و زیبای yanki (یانکی) از simge (سیمگه) با کیفیت 320 و لینک مستقیم</strong></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(51, 153, 102);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><br></strong></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(51, 153, 102);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><img hspace="0" border="0" align="middle" vspace="0" src="http://nakaman.net/wp-content/uploads/2018/06/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%BA%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-14.jpg" alt="دانلود آهنگ سیمگه یانکی"></strong></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(153, 51, 102);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><br></strong></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(153, 51, 102);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">متن و ترجمه آهنگ</strong></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(51, 102, 255);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">Git sonuna kadar</strong></span><br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px;">Yok artık bir duyan umursayan<span id="more-49643" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"></span><br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px;">Oysa ki aşk ölene kadar<br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px;">Diyordun ya hani yalan dolan</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px;">Eriyordum sensiz<br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px;">Muma dönmüş kalbi<br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px;">Hiç görmezdin<br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px;">Niye neden neden neden?<br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px;">Ve uzatmak yersiz<br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px;">Nasıl olsa yoldan döndürmezdin<br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px;">Niye neden neden neden</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px;">انعکاس تا آخر برو<br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px;">دیگر هیچ کسی نمی‌شنود و اهمیتی نمی‌دهد<br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px;">چون عشق تا آخر (مرگ) همراه است<br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px;">تو که این همه دروغ می‌گفتی</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px;">من که بدون تو ذوب می‌شدم<br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px;">قلبی که به موم تبدیل شد<br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px;">نمی‌توانستی این‌ها را ببینی<br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px;">چرا؟ برای چی، برای چی؟<br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px;">و ادامه دادن این بی مورد است<br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px;">هر چه باشد تو از راهت برنمی‌گردی<br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px;">چرا؟ برای چی، برای چی؟</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px;"><br></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px;"><a href="http://nakaman.net/49643/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-yanki-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-simge-%D8%B3%DB%8C%D9%85%DA%AF%D9%87.html" target="" title="دانلود">لینک دانلود آهنگ سیمگه یانکی&nbsp;yanki simge</a></p></div> text/html 2018-05-26T16:28:55+01:00 nakaman.mihanblog.com کامبیز شورکی دانلود غزل بگو مادر از جواد یساری با لینک مستقیم http://nakaman.mihanblog.com/post/900 <p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(0, 128, 128);"><br></span></strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(0, 128, 128);"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://nakaman.ir/wp-content/uploads/2014/12/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C-2.jpg" alt="جواد یساری"></span></strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(0, 128, 128);">دانلود آهنگ بگو مادر هنوزم یادی از ما میکنی جواد یساری (&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(51, 153, 102);">غزل بگو مادر</span>&nbsp;) با لینک مستقیم</span></strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(128, 0, 128);">متن این آهنگ غمگین و احساسی برای<span style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;مادر</span>&nbsp;:</span></strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">دنیا کلک است و کار دنیا کلک است</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px; text-align: center;">آنکس که کلک ندارد ، حتما ملک است<span id="more-62859" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px; text-align: center;">دنیا کلک است و کار دنیا کلک استـــ</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px; text-align: center;">آنکس که کلک ندارد حتما ملک است</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px; text-align: center;">بگو مادر هنوزم یادی از ما میکنی یا نه</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px; text-align: center;">بگو<a href="http://nakaman.ir/476/%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af-%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b1%db%8c.html" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(0, 174, 151);">&nbsp;مادر</a>&nbsp;هنوزم یادی از ما میکنی یا نه</p> text/html 2017-09-12T03:17:23+01:00 nakaman.mihanblog.com کامبیز شورکی دانلود آهنگ سوزناک مهراب خسته صدا - مگه چشای من چشه http://nakaman.mihanblog.com/post/899 <div style="text-align: center;"><b>دانلود آهنگ غمگین رپ چشه اجرای احساسی از <font color="#ff0000">مهراب خسته صدا</font></b></div><div style="text-align: center;">&nbsp;متن آهنگ&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><b>اتفاقی راهم خـــورد دوباره به همـــون کوچــــه تو دستای اون گل بود</b>&nbsp;</div><div style="text-align: center;">این بار جفت مشتای من پوچه حرف حرف پشت</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img width="400" height="430" src="http://nakaman.ir/wp-content/uploads/2017/09/%DA%86%D8%B4%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="چشه مهراب خسته صدا" srcset="http://nakaman.ir/wp-content/uploads/2017/09/چشه-مهراب-خسته-صدا.jpg 400w, http://nakaman.ir/wp-content/uploads/2017/09/چشه-مهراب-خسته-صدا-279x300.jpg 279w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px"></div> text/html 2017-06-04T23:00:21+01:00 nakaman.mihanblog.com کامبیز شورکی دانلود بهترین آهنگ های قدیمی http://nakaman.mihanblog.com/post/898 <div style="text-align: center;"><font size="3"><b><font color="#3333ff">دانلود بهترین آهنگ های قدیمی</font></b> در یک فایل زیر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">آهنگ هایی به یادماندنی از خواننده های محبوب</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://nakaman.ir/wp-content/uploads/2017/06/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C.jpg" alt="گلچین-قدیمی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font size="3" style="background-color: rgb(51, 102, 255);"><font color="#ffff33">&nbsp; &nbsp;</font><a href="http://nakaman.ir/37242/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85.html" target="_blank" title="قدیمی"><font color="#ffffff">دانلود 250 آهنگ قدیمی در یک فایل زیپ Download</font></a><font color="#ffff33">&nbsp; &nbsp;</font></font></div><a href="http://nakaman.ir/37242/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85.html" target="_blank" title="قدیمی"><font style="background-color: rgb(51, 102, 255);" color="#ffff33"><div></div></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div> text/html 2017-03-07T11:34:52+01:00 nakaman.mihanblog.com کامبیز شورکی دانلود آهنگ اسمشو تقدیر نذار جدایی تقصیر تو بود http://nakaman.mihanblog.com/post/897 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8151691084/دختر_و_پسر_عاشق.jpg" alt="شاهین نجفی"></div><div style="text-align: center;">دانلود آهنگ اسمشو تقدیر نذار جدایی تقصیر تو بود</div><div style="text-align: center;">متن آهنگ</div><div style="text-align: center;">&nbsp;اسمشو تقدیر نذار جدایی تقصیر تو بود</div><div style="text-align: center;">همیشه یکی کم میاره</div><div style="text-align: center;">ایندفه نوبت تو بود</div><div style="text-align: center;">اگه دوباره دیدمت</div><div style="text-align: center;">شرمنده از خودت نباش</div> text/html 2017-02-01T16:35:00+01:00 nakaman.mihanblog.com کامبیز شورکی دانلود آهنگ غمگین چرخ روزگار از علی براتی http://nakaman.mihanblog.com/post/896 <div style="text-align: center;"><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85);">دانلود آهنگ کردی غمگین<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;هرجور بچرخه چرخ تو روزگار</span>&nbsp;از&nbsp;<span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(51, 204, 204);">علی براتی</span></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85);"><br></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85);"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://nakaman.ir/wp-content/uploads/2016/12/%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="چرخ روزگار"></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85);"><br></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">متن آهنگ</strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">هرجور بچرخه چرخ تو روزگار</strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">بازم میرقصم به ساز روزگار</strong><span id="more-22726" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85);"><br></p></div> text/html 2017-02-01T16:11:29+01:00 nakaman.mihanblog.com کامبیز شورکی دانلود آهنگ غمگین شبیه تو رو ندیدم از امیر قیامت http://nakaman.mihanblog.com/post/895 <div style="text-align: center;"><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">دانلود آهنگ غمگین و احساسی شبیه تو رو ندیدم از امیر قیامت</strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="font-weight: normal;"><br></span></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><span style="font-weight: normal;">آهنگ&nbsp;</span><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">سرطان</strong><span style="font-weight: normal;">&nbsp;توسط</span><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;پویا یو استار و آرتین جی کت</strong></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><br></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">متن آهنگ</strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><br></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://nakaman.ir/wp-content/uploads/2016/08/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA.jpg" alt="شبیه تو"></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><br></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">شبیهِ تورو ندیدم که بهم بگه عزیزم</strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85);">ولی ته قصه بره و بده فریبم</p></div> text/html 2016-06-29T17:36:59+01:00 nakaman.mihanblog.com کامبیز شورکی دانلود یکی از زیباترین آهنگ های مازندرانی وحید حیدری- شکارچی http://nakaman.mihanblog.com/post/894 <div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">دانلود<b> یکی از زیباترین آهنگ های مازندرانی وحید حیدری- شکارچی&nbsp;</b></font></div><div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>متن</b> آهنگ</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">ای جان ای جان ای</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">ای دل خوره یک ماه بهار ببینه ای شکارچی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">شکارچی تو لس هاده شی قدره نفساته</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">هرکی ره بالا از دور ببینه اه شکارچی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img src="http://s5.picofile.com/file/8114964542/غمگین_دخترانه.jpg" alt="غمگین"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8258011418/SHekarchi_wWw_NakaMan_iR.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">دانلود اهنگ شکارچی</font></div><div></div></a></div></div> text/html 2016-06-11T19:39:02+01:00 nakaman.mihanblog.com پری عاشق دانلود آهنگ برگرد دیوونه از ندیم http://nakaman.mihanblog.com/post/892 <div style="text-align: center;">دانلود آهنگ <b>برگرد دیوونه از ندیم</b></div><div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><b>متن</b> آهنگ</div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><div style="text-align: center;">بی تو دنیام تاریک و سرده توی قلبم غم خونه کرده</div><div style="text-align: center;">اگه عشق تو برنگرده من میمیرم چه جوری دلت اومد جدا شی</div><div style="text-align: center;">دیگه عشقم پیشم نباشی واسه من فقط خاطره باشی</div><div style="text-align: center;">من میمیرم من میمیرم بی تو میمیرم</div><div style="text-align: center;">دوباره برگرد دیوونه کم داره تورو این خونه</div><div style="text-align: center;">نیستی و این دل داغونه تنها موندم</div><div style="text-align: center;">قسم میدم بیا پیشم باش کاشکی قلبت دوسم داشت</div><div style="text-align: center;">عاشق من بودی ای کاش تنها موندم</div><div style="text-align: center;">من هنوزم حتی یه روزم شک ندارم که میای</div><div style="text-align: center;">بی قرارم کم میارم اگه یه روزی تو نیای</div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8119010500/منتظر_در_دریا.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8255397192/BargardDivoone_wWw_NakaMan_iR.mp3.html" target="" title="">دانلود اهنگ برگرد دیوونه</a></div> text/html 2016-06-11T19:20:18+01:00 nakaman.mihanblog.com پری عاشق دانلود آهنگ پدر از مرتضی سرمدی http://nakaman.mihanblog.com/post/891 <div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">دانلود آهنگ <b>پدر از مرتضی سرمدی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>متن</b> آهنگ&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">مینویسم از یه مردی که وجودش جون پناهه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">قصه ی عشقش همیشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">قصه ی خورشید و ماهه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">مینویسم از کسی که</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">پر کشیده روی رویاش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">واسه خوشبختی من باز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">رد شد از تموم دنیاش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">مینویسم از کسی که</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">واسم آرامشه محضه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">میمیرم اگه نباشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">حتی واسه ی یه لحظه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">باز میگم من از همونی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">که مثه کوه پشت من بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">پدرم عشقت همیشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">جاریه شبیه یک رود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">اسم تو حک شده اینجا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">روی احساسه زمونه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">میگم این قصه ی عشقو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">تا که هرکسی بدونه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">پدر احساس قشنگت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">میدونی همتا نداره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">واژه ی عشقو محبت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">پیش چشمات کم میاره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">تو ببخش اگه دل من</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">یه روزی دلتو رنجوند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">تو نبودی این شب سرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">همه دنیامو میلرزوند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">مینویسم از کسی که</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">خط کشیده روی رویاش</font></div></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img src="http://nakaman.ir/wp-content/uploads/2015/03/karadayi-300x350.jpg"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8255395500/Pedar_m_wWw_NakaMan_iR.mp3.html" target="" title="">دانلود اهنگ پدر</a></div> text/html 2016-06-04T15:53:49+01:00 nakaman.mihanblog.com پری عاشق دانلود اهنگ شب های رویایی از مهدی یغمایی http://nakaman.mihanblog.com/post/890 <div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">دانلود اهنگ غمگین&nbsp;<b>شب های رویایی از مهدی یغمایی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>متن</b> اهنگ شب های رویایی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">یک شب رویایی وقتی تو اینجایی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;من مات و مبهوتم بسکه تو زیبایی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">با خط چشماتو شالی که می بندی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;شیرینی جذابی وقتی که می خندی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">بی هوا چشماتو با دستام میگیره&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">شاید منو حدس بزنی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">از روی عطر من باز منو می شناسی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;تو عاشق این عطر منی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">من چتر دستامو رو چشمات میگیرم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;خورشید این شب ها فانوس چشماته&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">روشن دنیامو من با تو آرومم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">سرمای دست من محتاج دستاته&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">با من بمون تا رویامو سر کنم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">دنیا رو از عشق تو خبر کنم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">رویای تو سیل غارتگره&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">قلب منو با خودش می بره&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">فکر منو پر می کنی با صدات&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">حس می کنم احساستو از نگات&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">از من بگیر ترس روز بی تو بودنو&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">دیوونه توام عشق تو نجات میده منو&nbsp;</font></div></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img src="http://s5.picofile.com/file/8118404126/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7.jpg"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://s6.picofile.com/file/8254332568/SHabe_Royaee_wWw_NakaMan_iR.mp3.html" target="" title="">دانلود اهنگ شب های رویایی</a></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div>