کامبیز شورکی شنبه 15 شهریور 1393 12:40 قبل از ظهر نظرات ()

دانلود آهنگ غمگین خداحافظ  با صدای حسین جوشقانی
پیشنهاد میکنم این آهنگ فوق احساسی رو از دست ندید

خداحافظ ای خـــونه ی خـــالی من
خداحافظ ای عشـــق پوشــــالی من
خداحافظ ای گــردو خاک نشستــه
 خداحافظ ای شیـــشه های شکسته
خداحافظ ای خاطـــرات پر از درد
خداحافظ ای لحظه های غم و سرد
خداحافظ ای عمــــر بیخــود گذشته
خداحــافظ ای نامه هــای نوشتــــه

منو لحظه ها و منــــو غصـــه ها
منــــو پاکــــی قلـــب بــــی انتهـــا
منـو سالهـــا دوری از آسمــــــون
 منو عشق گمگشـته ی بی نشــون 
منـــو وعــده های سراسر فریـب
منو حرف هایی که ماندن غریب
  منـــو انتظــــارو   منـــو انتظـــار 
منو قلب پا خورده ی  بـــی قـــرار

برای یــــه بارم  شـــده روزگــــار
 بیا و واســــه ایـــن دلم بـــد نیـــار
بیــــا و شکـــست منـو خـــط بزن
  برای یـــه بارم بشــــو مــــال  من  
کجایی هــــوای پر از دلخــــوشی
کجایی شـــب خالی از خودکشـــی
 کجایـــی تو ای  لحظــــه های بهار
   کجا  تو روی  خـــوش روزگـــــار..